Giới thiệu về Thiên Long Đường

Đặc điểm ưu việt của Thiên Long Đường là sự kết hợp đồng bộ của “THÂN, TÂM, TRÍ, ĐỨC, Y, ĐẠO” thông qua việc luyện Thân song hành Trí Dục, Đức Dục, Y Khoa (Y võ khí công dưỡng sinh - Y học Cổ truyền và Y học hiện đại) Nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cơ thể, thân thể đạt được sự cường tráng, dẻo dai, từ đó phát huy được cái Tâm chính nghĩa, thấm nhuần cái Đạo (Thiên – Địa – Nhân)

Giới thiệu về Mai Quốc Vĩnh

Họ và tên: Mai Quốc Vĩnh
Sinh ngày: 15/06/1979
Nơi sinh: Hải Phòng
Chỗ ở hiện nay: Bình Dương
Hotline/Zalo: 0916286199 - 0929996199
Email: order365day@gmail.com
Website: www.maiquocvinh.com

Trình độ Học Vấn & Chuyên Môn

- Theo học Bộ môn Khí Công (Thiếu Lâm Nội Gia Quyền)
Thầy tổ Lão võ sư: Trần Tiến trực tiếp giảng dạy.

- Theo học Khí Công Trị Liệu
Tiến sĩ - Bác sĩ - Võ sư: Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp giảng dạy.

- Theo học Kiếm Thuật
Đại võ sư: Mai Thanh Long trực tiếp giảng dạy (Chủ tịch Hội Võ Thuật Cổ Truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Theo học: Y Võ Khí Công
Thạc sĩ - Đại võ sư - Lương y: Trần Đình Dương trực tiếp giảng dạy (Chủ tịch Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Bình Dương)

- Tốt nghiệp: Y Võ Trật Đả
(Viện nghin cứu Võ Học Việt Nam)

- Tốt nghiệp: Y Võ Dưỡng Sinh
(Viện nghin cứu Võ Học Việt Nam)

- Tốt nghiệp: HLV Võ Cổ Truyền
(Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam)

- Tốt nghiệp: Lý Luận Võ Học Cao Cấp
(Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo)

- Tốt nghiệp: Lớp tập huấn Võ Cổ Truyền
(Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam)

- Tốt nghiệp: Lớp tập huấn Trọng Tài Cấp Tỉnh
(Hội Võ Thuật Cổ Truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Tốt nghiệp: Lớp tập huấn Trọng Tài Cấp Quốc Gia
(Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam)

- Tốt nghiệp: Ngành Y Học Cổ Truyền
- Tốt nghiệp: Ngành Dược Đông Y
- Tốt nghiệp: Massage Trị Liệu
- Tốt nghiệp: Tác Động Cột Sống
- Tốt nghiệp: Lớp bồi dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm cho Giáo viên

Chức vụ Mai Quốc Vĩnh đã Đảm Nhiệm

- Nhà sáng lập: Thiên Long Đường

- Phó chưởng môn: Thiên Long Võ Đạo

- Chức vụ: Thư ký Chủ tịch
Đơn vị: Hội Võ Thuật Cổ Truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Chức vụ: Trưởng ban Chăm Sóc Sức Khỏe Dưỡng Sinh Đông Y
Chi hội: Chăm Sóc Sức Khỏe, Sắc Đẹp & Thẩm Mỹ Hồ Chí Minh
Khối: Chăm Sóc Sức Khỏe Sắc Đẹp & Thẩm Mỹ Việt Nam
Thuộc: Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam

- Chức vụ: Chủ tịch Chi hội Chăm Sóc Sức Khỏe, Sắc Đẹp & Thẩm Mỹ Hồ Chí Minh
Khối: Chăm Sóc Sức Khỏe, Sắc Đẹp & Thẩm Mỹ Việt Nam
Thuộc: Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam

- Chức vụ: Chủ tịch Chi hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Thiên Long Đường
Khối: Chăm Sóc Sức Khỏe, Sắc Đẹp & Thẩm Mỹ Việt Nam
Thuộc: Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam

- Chức vụ: Chánh Văn Phòng
Đơn vị: Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Bình Dương

- Chức vụ: Trưởng Ban Thi Đua Khen Thưởng
Đơn vị: Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Bình Dương

- Chức vụ:Trưởng Ban Truyền Thông & Sự Kiện
Đơn vị: Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Bình Dương

Thành tích Mai Quốc Vĩnh đạt được là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng

Bằng Khen của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ Việt Nam
Top 20 Doanh Nghiệp Đổi Mới Công Nghệ
Danh Hiệu Doanh Nghiệp Đổi Mới - Bộ Khoa Học & Công Nghệ
Danh Hiệu Typical Brand 2013 - Thương Hiệu Tiêu Biểu
Top 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam
Thương Hiệu Sản Phẩm Dịch Vụ Uy Tín Vì Người Việt
Thương Hiệu Sao Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc
Thương Hiệu Danh Tiếng ASEAN
Danh Hiệu Doanh Nhân Tiên Phong Thời Đại Hồ Chí Minh
Bằng Khen của Hội Võ Cổ Truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bằng Khen của Liên Đoàn Võ Cổ Truyền tỉnh Bình Dương
Bằng Khen của Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch tỉnh Bình Dương

Hoạt động Tình Nguyện - Thiện Nguyện của Mai Quốc Vĩnh

Tham gia thiện nguyện tại Đà Lạt cùng CLB Doanh Nhân SG & BNI Đà Lạt
Tham gia đóng góp thiện nguyện cùng Viện Nghin Cứu Võ Học Việt Nam
Tham gia đóng góp thiện nguyện cùng Hội DN Trẻ Bình Dương
Tham gia đóng góp thiện nguyện tại Bình Dương cùng Hội 1979
Tham gia đưa đón Đoàn Y Bác Sĩ chống dịch Covid 19 tại tỉnh Bình Dương

Thông Tin Liên Hệ
Mai Quốc Vĩnh - Thiên Long Đường
Khí Công Trị Liệu - Dưỡng Sinh Đông Y
Hotline/Zalo: 0916286199 - 0929996199 - 0931236199 - 24/7
Email: order365day@gmail.com
Website: www.maiquocvinh.com