Mai Quốc Vĩnh huấn luyện viên y võ khí công dưỡng sinh tại Bình Dương

Mai Quốc Vĩnh hiện là huấn luyện viên y võ khí công dưỡng sinh và huấn luyện viên dinh dưỡng tại tỉnh Bình Dương. Quý vị quan tâm đến bộ môn y võ khí công dưỡng sinh cổ truyền vui lòng liên hệ với khí công sư Mai Quốc Vĩnh