Lịch Khai Giảng Lớp Khí Công Trị Liệu

Tháng 3 năm 2021 tại tỉnh Bình Dương

Lớp khí công thứ 2, thứ 4, thứ 6
1 - Buổi sáng: Từ 04 giờ đến 05 giờ
2 - Buổi sáng: Từ 05 giờ  đến 06 giờ
3 - Buổi tối: Từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30
4 - Buổi tối: Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30

Lớp khí công thứ 3, thứ 5, thứ 7
1 - Buổi sáng: Từ 04 giờ đến 05 giờ
2 - Buổi sáng: Từ 05 giờ  đến 06 giờ
3 - Buổi tối: Từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30
4 - Buổi tối: Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30

Lớp khí công ngày chủ nhật
1 - Buổi sáng: Từ 04 giờ 00 đến 08 giờ 00
3 - Buổi tối: Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30

Tại tỉnh Bình Dương, quý vị liên hệ đăng ký lớp học
Khí công sư: Mai Quốc Vĩnh
Hotline/Zalo: 0916286199
Website: http://maiquocvinh.com/