Chữa Bệnh Bằng Khí Công Trị Liệu tại Thiên Long Đường ở Bình Dương

Chữa Bệnh Bằng Khí Công Trị Liệu tại Thiên Long Đường ở Bình Dương - Khí công là phương pháp tự tập luyện để nâng cao thể chất, giữ sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh tương đối hoàn chỉnh và toàn diện. Nội dung khí công gồm hai phần: luyện ở tư thế tĩnh và luyện ở tư thế động. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật, người tập chọn cách tập thích hợp để làm cơ thể dãn, tinh thần yên tĩnh, nâng cao hoạt động của nội tạng ngũ quan, gân cốt.