Mai Quốc Vĩnh chuyên cung cấp Yến Sào chất lượng tại Việt Nam - Yến Sào Thiên Long

Yến sào là một dạng hợp chất hữu cơ tự nhiên rất giàu dinh dưỡng và dễ hấp thụ. Yến sào là tổ của chim yến. Từ xa xưa Yến sào đã được biết đến là một món ăn dinh dưỡng thuộc hàng cao lương mỹ vị chỉ dành cho Vua Chúa - Yến Sào Thiên Long