Mai Quốc Vĩnh huấn luyện viên y võ khí công dưỡng sinh và dinh dưỡng tại Bình Dương

Mai Quốc Vĩnh hiện là huấn luyện viên về y võ khí công dưỡng sinh và huấn luyện viên dinh dưỡng ở tại tỉnh Bình Dương. Quý vị quan tâm đến bộ môn y võ khí công dưỡng sinh của cổ truyền Việt Nam vui lòng liên hệ với khí công sư Mai Quốc Vĩnh. Trân trọng cảm ơn!