Mai Quốc Vĩnh chuyên cung cấp các loại Sâm chất lượng của Hàn Quốc và Sâm Việt Nam

Sâm là tên gọi khái quát chỉ một số loại cây thân thảo mà củ và rễ được sử dụng làm thuốc từ rất lâu đời tại nhiều nước châu Á, thuộc nhiều chi họ khác nhau. Nhân sâm là một vị thuốc quý.