Tin Tức Kinh Tế

Tin Tức Kinh Tế

BNI Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

Những giọt nước mắt cảm động đã lăn dài trên khuôn mặt chủ tịch BNI Việt Nam, ông Hồ Quang Minh, trên khoé mắt của rất nhiều lãnh đạo, các giám đốc, các đại sứ và và các thành viên BNI trong không khí xúc động kỷ niệm 10 năm thành lập BNI Việt Nam

Hơn 100 tập đoàn lớn trên thế giới đang chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam là điểm sáng mà các quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đánh giá cao. Hiện có hơn 126 tập đoàn lớn đang chuyển dịch và muốn đầu tư vào Việt Nam.