Chỉ số khối cơ thể (BMI) là gì?

Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI), được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương của chiều cao (mét), để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành.

Tính chỉ số BMI của bạn

BMI
Kết quả có ý nghĩa gì
Phân loại: IDI & WPRO, 2000 BMI (kg/m2)
Nhẹ cân (CED): < 18,5
Tình trạng dinh dưỡng bình thường: 18,5 - 22,9
Thừa cân: ≥ 23,0
Tiền béo phì: 23,0 - 24,9
Béo phì độ I: 25,0 - 29,9
Béo phì độ II: ≥ 30,0

Lưu ý: BMI là một chỉ số mang tính chất tham khảo và không sử dụng để chuẩn đoán về mức độ béo phì hay tình trạng sức khỏe của cá nhân. Vui lòng liên hệ chuyên gia để được thực hiện các phương pháp đánh giá sức khỏe phù hợp.

Nguồn:
- Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC)
- Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) và Hiệp hội đái đường các nước châu Á (IDI & WPRO)

Theo: Mai Quốc Vĩnh (St)