Thiền tịnh tâm và phương pháp luyện tập thiền

Thiền tịnh tâm thường đem lại nhiều lợi ích cho những cá nhân tập luyện thường xuyên và hằng ngày. Có rất nhiều lý do để mọi người muốn tịnh tâm, chẳng hạn như muốn dập tắt náo động trong tâm trí, hiểu rõ bản thân hơn, tìm sự thanh thản cho tâm hồn và cảm nhận cuộc sống xung quanh, trầm tư suy nghĩ theo chiều sâu, hoặc củng cố niềm tin

Gốc Và Ngọn

Ta đều hiểu rằng thiền định là phương pháp giúp tâm yên tĩnh, bớt suy nghĩ vẩn vơ, tiến đến dừng suy nghĩ hoàn toàn, tiến đến xóa sạch bản ngã vô minh sâu kín để hoàn thành sự nghiệp giải thoát giác ngộ như Phật đã dạy. Dĩ nhiên con đường giác ngộ này không phải đi trong vài ba kiếp mà hết được, có khi ta phải trải qua cả vài trăm vài nghìn kiếp mới hoàn thành.

Lộ Trình Thiền

Lộ trình Thiền là mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông

Khí Công Cũng Là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây ngoài ruộng.

Ai Cũng Thở

Hơi thở có ý thức sẽ tạo ra trạng thái tỉnh giác. Khi có tỉnh giác rồi, hành giả lại dễ bị khuynh hướng bám lấy cái tỉnh giác, bớt biết rõ hơi thở. Tỉnh giác là quả, hơi thở có ý thức là nhân. Bỏ nhân để cầu quả thì quả đó sẽ hết. Khi chạy theo trạng thái tỉnh giác mà ít để ý kỹ hơi thở thì chẳng bao lâu cái trạng thái tỉnh giác đó cũng mất, hành giả bị lui sụt công phu lại giống như ban đầu.

Chánh Niệm

Đến khi Sức tỉnh giác đủ mạnh để làm chủ tâm hồn, thì hành giả bước qua giai đoạn Chánh Niệm. Lúc đó vọng tưởng trở thành khách lạ, trở thành bóng dáng chập chờn bên ngoài, trở thành kẻ ăn bám tai hại, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ khỏi nội tâm của mình.

Kỹ Lưỡng Từ Những Điều Căn Bản

Ban đầu ta tập Biết hơi thở ra hơi thở vào rõ ràng, nhưng không can thiệp điều khiển. Phật đã dạy như thế, hơi thở vào ra thế nào thì biết thế ấy mà thôi. Kỹ thuật theo dõi hơi thở như thế để trị bệnh thích thở mạnh của chúng sinh. Chúng sinh có bệnh tự nhiên là hễ để ý đến hơi thở liền cố gắng thở mạnh, mà thở mạnh làm căng thẳng thần kinh não thêm.

Tâm Yên Đừng Tưởng Là Xong

Đường tu vẫn lắm long đong bất ngờ. Đến Nhị thiền thì tắt hết mọi ý nghĩ, nhưng khuynh hướng vẫn còn, quan điểm vẫn còn, ký ức vẫn còn, nghiệp chướng vẫn còn. Những quan điểm đó, khuynh hướng đó có khi đúng và cũng có khi sai. Không phải ai được tâm thanh tịnh rồi thì mọi quan điểm đều đúng.

Cuộc Cạnh Tranh Khốc Liệt

Ta đã biết Chánh tinh tấn gồm có 3 giai đoạn, một là Dụng công đúng cách, hai là xuất hiện Sức tỉnh giác, ba là bắt đầu Cuộc cạnh tranh giữa sức tỉnh giác và vọng tưởng.

Sức Tỉnh Giác

Sức tỉnh giác xuất hiện sau khi ta Dụng công đúng cách một thời gian, và cũng là sau khi ta tạm đủ phước. Phước và Dụng công đúng cách là hai điều kiện để Sức tỉnh giác xuất hiện. Nếu nói cho đủ về Phước thì ta phải nói cả 3 nền tảng Đạo đức, Công đức, Khí công. Nếu nói về Dụng công đúng cách thì ta phải nói lại từ đầu điều thân đến tận hơi thở. Nhưng bây giờ chỉ nói vắn tắt là Phước và Dụng công đúng cách thôi.

Vọng Tưởng

Vọng tưởng căn bản là sự suy nghĩ cố ý chủ động của chúng ta. Ta có rất nhiều việc phải lo toan, xử lý, tính toán nên ta phải suy nghĩ. Sự suy nghĩ đó như là đại diện của ta, như chính là ta, là giá trị của ta, và sẽ theo ta mãi cho đến khi ta nhập Nhị thiền. Chỉ có điều khác là từ phàm phu đến Nhị thiền thì cái suy nghĩ đó yếu dần yếu dần.

Chánh tinh tấn

Chánh tinh tấn là cố gắng nỗ lực tu tập thiền định, nhất là tọa thiền, dù chưa có kết quả. Nhiều điều vất vả xuất hiện trong giai đoạn này, đau chân, mỏi mệt, kềm chế, loạn tưởng, buồn ngủ, vả mồ hôi, chán nản… Hành giả phải dùng ý chí để vượt qua rất nhiều khó khăn đó. Nhưng nhờ có phước nào đó, nhờ công đức giữ giới kiên trì, nhờ cẩn thận tránh từng lỗi nhỏ, nhờ “thấy được sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt”, nên hành giả đủ ý chí để tu tập mãi.

3 Giai Đoạn Của Thiền

Có 3 giai đoạn của thiền là Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.

Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Trong nhà thiền có câu “Tâm an định thì trí sáng tỏ”. Thiền giúp tăng khả năng tập trung, tĩnh tâm, tăng sự kiên nhẫn để tâm được an định, bớt đau khổ, phiền não.

Thiền Định Trong Đời Sống Hàng Ngày

Thiền định trong đời sống hàng ngày không phải là việc dành một hay vài tiếng ngồi khoanh chân và im lặng, nó là toàn thể cách mà ta suy nghĩ, cảm xúc và cảm nhận.