Võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù, các đòn đánh. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang và bảo vệ đất nước suốt trong quá trình lịch sử Việt Nam.

Bài 01: Hùng Kê Quyền - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Hùng Kê Quyền (Thiên Long Võ Đạo)
- Lưỡng kê giao thủ thủy tranh hùng
- Song túc tề phi trảo thượng xung
- Trấn ải kim thương như Bạch Hổ
- Thủ quan ngân kiếm tợ Thanh long
- Xuyên cung độc triểu tăng ư trác
- Hồi thủ đơn câu thọ tứ hung
- Thiểu, tẩu, vượt, trầm thiên sở tứ
- Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung.

Bài 02: Huỳnh Long Độc Kiếm - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Huỳnh Long Độc Kiếm (Thiên Long Võ Đạo)
- Diện tiền bái tổ kỉnh sư
- Hồi thân trụ bộ vẽ người hiên ngang
- Kiếm ôm theo bộ xung thiên
- Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào
- Phụng đầu thế kiếm dương cao
- Thối lui hạ bộ nhập vào chém ngang
- Chém rồi bên tả tránh sang
- Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày
- Kiếm loan long ẩn vân phi
- Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn
- Rút về phong tỏa đôi bên
- Dùng đòn hạc tấn tiến lên chớ chầy
- Xà hành nghịch thủy cho hay
- Tàng đầu lộ vỹ chém bay qua đầu
- Thối hồi đơn phụng quang châu
- Chân đi xà bộ kiếm hầu tổ sư.

Bài 03: Lão Hổ Thượng Sơn - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Lão Hổ Thượng Sơn (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ Lão Hổ Thượng Sơn
- Chấp thủ khai mã
- Song thủ phá cước
- Đồng tử dâng quả
- Lưỡng thủ khai môn
- Đơn tọa phục hổ
- Hữu thủ yểm tâm
- Hồi đầu thoái tọa
- Tả thủ yểm tâm
- Nhất cước phá đao
- Nhất quyền đả khứ
- Lão hổ vồ mồi
- Trửu phong đả bồi
- Song đao phạt mộc
- Song phi cước khứ
- Long quyền đả khứ
- Tả hữu đả diện
- Cuồng phong tróc nả
- Tả hữu phá cước
- Hoành thân phục hổ
- Hữu thủ yểm tâm
- Ngũ phong đả diện
- Hữu cước tảo địa
- Đơn tọa phục hổ
- Tả thủ yểm tâm
- Ngũ phong đả diện
- Tả cước tảo địa
- Đơn tọa phục hổ
- Hữu thủ yểm tâm
- Lưỡng thủ vạn năng
- Đơn tọa phục hổ
- Tả thủ yểm tâm
- Long quyền đoạt nhãn
- Lưỡng thủ tả cước
- Hoành thân thoái tọa
- Hữu thủ yểm tâm
- Long quyền đoạt nhãn
- Lưỡng thủ hữu cước
- Tướng quân bạt kiếm
- Bái tổ - thâu mã.

Bài 04: Lão Mai Quyền - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Lão Mai Quyền (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ Lão Mai Quyền
- Lão Mai độc thọ nhất chi vinh
- Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành
- Tấn nhất đoản thối hồi lão khởi
- Phi nhất phát quờn thối thanh đình
- Tràn nha Hổ vươn oai thiết trảo
- Chuyển giác Long tất lực lôi oanh
- Lão Hầu thối tọa liên ba biến
- Hồ điệp song phi lão bản sanh
- Nguyệt quật song câu lôi điển chấn
- Vân tôn tam tảo Hổ Xà thành
- Bái tổ sư lập như tiền.

Bài 05: Ngọc Trản Quyền - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Ngọc Trản Quyền (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ
- Tam bộ bái tổ
- Nhị bộ phục sư
- Hồi thân lập trụ
- Ngọc Trản ngân đài
- Tả hữu tấn khai
- Thập tự luyện diệp
- Liên đả sát túc
- Tọa hồi mai phục
- Tấn đả tam chiến
- Thối thủ nhị linh
- Tả hoành sát
- Hữu hoành sát
- Hồi phát địa hổ
- Thanh Long biên giang
- Phụ tử tương tùy
- Song phi chuyển dực
- Hạ bàn lôi đản đả
- Hồi tiểu tọa khai cung
- Tấn đả song quyền
- Trực tiền quyển địa
- Huỳnh Long quyển địa
- Đồng tử dương thân
- Hoành tấn đả liên hoàn
- Hồi tả tọa
- Bạch xà lăn lộ
- Tả hoành sát
- Thanh Long biên giang
- Kim kê điển thủ
- Thối tảo bát liên hoàn
- Tẩu mã dương tiên
- Lập bộ như tiền
- Hồi đầu vọng bái.

Bài 06: Thái Sơn Côn - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Thái Sơn Côn (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ Thái Sơn thảo pháp
- Thái Sơn đích thủy địa xà liên
- Thượng bổng kỳ phong thối Bạch Viên
- Quy kỳ độc giác trung bình hạ
- Thượng thích, đại đăng tấn thừa thiên
- Hồi đầu trực chỉ, liên tam thích
- Đồng Tân thuận thế phá giang biên
- Tẩu Thố, tồn sơn, hoành, phá kiếm
- Linh Miêu mai phục tấn thích Ngưu
- Thừa châu, bổ địa loan côn thích
- Hồi tiểu kim kê đả trung lang
- Si phong, sậu võ Ngưu khai giác
- Triệu tử đăng thành giá mã an.

Bài 07: Tứ Linh Đạo - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Tư Linh Đao (Thiên Long Võ Đạo)
- Hướng Đông chấp chủ nghiêm chào
- Chụm về tay phải cầm đao loan liền
- Lui chân, tay kéo lên trên
- Chém qua trái, phải, vớt liền một phen
- Nghiêng về rùa núp lá sen
- Chém ngang phát cỏ, bay lên Phượng Hoàng
- Đỡ đâm hình dạng kỳ lân
- Tréo chân chém dưới, bước lên chẻ đầu
- Hướng tây nào khác gì đâu
- Hướng Nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng
- Đỡ trên chém dưới hai lần
- Đao dâng ngang mặt bay cao chém chồm
- Chém liền hai ngọn dưới trên
- Hướng Bắc như thử xoay tròn tứ môn
- Tung mình cá vượt vũ môn
- Tọa địa hổ giáng phi long theo liền
- Trở về bái tổ tiếp liên
- Chụm chân tại chỗ tứ linh hết bài.

Bài 08: Bát Quái Côn - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Bát Quái Côn (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ
- Phát bản linh thủ
- Xà vương khai môn
- Long du điền hải
- Điểu thủy đăng thiên
- Xuyên sơn định trận
- Nhất tướng ngũ môn
- Bát Quái đồng thần
- Lưỡng kê linh thủ
- Vạn phụng như hoa
- Bát phương loạn xạ
- Điểu trá yên phi
- Thạch thân xuất thế
- Tứ tướng hồi môn
- Lão tôn loạn đả
- Triều bàn Bát Quái
- Độc giác chiến xa
- Bạch Xà long trận
- Đơn phụng triều dương
- Kim thương trá thủ
- Phi sa yên thạch
- Hoành sơn mạng nhện
- Thần ngư võ thủy
- Trung hải nhứt trụ
- Độc linh yên bái.

Bài 09: Độc Lư Thương - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Độc Lư Thương (Thiên Long Võ Đạo)
- Lập tấn liên ba Phụng giang đầu
- Nhị bộ tấn nghinh khai đả thủ
- Qui đầu phục thế tấn Độc lư
- Hạ hồi trí túc song Long kích
- Hoành thân kiên đả tái nghịch tâm
- Hậu hoành nghinh chiến khai trực chỉ
- Hữu phi khai giác thích côn đình
- Phi bộ tạ hồi Liên trung đỉnh
- Hồi Long giáng thế đảo liên thành
- Chấp thủ Độc lư phát thích thương
- Song bộ khai qui đằng liên thích
- Phi vân chấp Mã tấn phát Ngưu
- Đảo thế luân thân Hầu Long bộ
- Chuyển Long phi giác ối Liên đài
- Liên ba tam bộ lập như tiền.

Bài 10: Siêu Xung Thiên - Võ cổ truyền Việt Nam
Lời thiệu bài: Siêu Xung Thiên (Thiên Long Võ Đạo)
- Bái tổ Siêu Xung Thiên
- Xung Thiên đề đao trảm phản nghinh
- Lôi phong trá tẩu qủi thần kinh
- Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn
- Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh
- Long thăng Hổ giáng loan xa sát
- Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh
- Lạc mã Bàng Phi lai cấp thích
- Tứ trung bình tọa phục sanh môn.

Trân trọng giới thiệu đến quý vị 10 bài võ quy định của Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Quý vị tìm hiểu và đăng ký học Võ cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Bình Dương vui lòng liên hệ.

Tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, quý vị liên hệ đăng ký lớp học:
Huấn Luyện Viên: Mai Quốc Vĩnh
Hotline/Zalo: 0916286199
Trân trọng cảm ơn!
Website: http://maiquocvinh.com/