Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

THÀNH LẬP NĂM 1999

Bình Dương được biết đến như là 1 hiện tượng của cả nước từ thập niên cuối TK20 về sự năng động và linh hoạt trong việc xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh tế, đặc biệt Bình Dương rất thành công trong việc tạo nhiều cơ hội cho các doanh nhân trẻ được phát huy năng lực và chứng tỏ bản thân.

Trong xu thế hội nhập, làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội vượt qua thách thức để cạnh tranh. Doanh nhân trẻ có nhiều năng lượng, linh hoạt, và mạnh dạn nhưng cũng có nhiều bất lợi ở chỗ không có nhiều kinh nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có sự kiên kết hợp tác, hỗ trợ nhau để phát triển. Như vậy cầu nối cho sự hợp tác này không ai khác hơn là các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Sự thành lập Hội doanh nhân trẻ Bình Dương là 1 điều tất yếu phải làm để giúp các doanh nhân trẻ có thể phát huy thêm sức mạnh vốn có của mình.

Được thành lập năm 1999.
Tên gọi: Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương.

Là tổ chức xã hội tập hợp những doanh nhân trẻ. Đến nay Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương có hơn 100 thành viên chính thức và rất nhiều hội viên danh dự tại tỉnh Bình Dương.


MỤC ĐÍCH

Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Phấn đấu vì sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, Đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương.


NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

2. Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.

3. Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng.

4. Hội hoạt động theo chương trình, kế hoạch của hội trên cơ sở điều lệ hội, chính sách, pháp luật của nhà nước.

5. Hội phải chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của mình trước pháp luật. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ- (Principle of activity: Self willingness and democracy).
CHỨC NĂNG

1. Đại diện cho giới doanh nhân trẻ Bình Dương trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

2. Hỗ trợ các doanh nhân trẻ trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

3. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân trẻ và giữa các doanh nhân trẻ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nhân khác.

4. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp, phát triển và phát huy vai trò, nguồn lực của giới doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương.


HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tạo 1 môi trường chung cho doanh nhân thực hiện các chương trình mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Nói ngắn gọn là: Gắn kết Doanh nhân với Doanh nhân, Doanh nhân với Chính quyền, Doanh nhân với cộng đồng. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nhân trẻ nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

Hợp tác với nhau để tiêu thụ sản phẩm của nhau (Có thể sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau với 1 mức giá ưu đãi hơn, 1 điều kiện thanh tóan chi trả linh hoạt hơn, v.v… Góp phần tăng sức tiêu thụ hàng hóa của nhau lên). Trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các hoạt động “Doanh nhân với cộng đồng” như: Công tác xã hội, từ thiện, chương trình quỹ tài năng trẻ để khích lệ tinh thần học tập của giới trẻ, chương trình quyên góp ủng hộ thanh niên xa quê có hòan cảnh khó khăn.
LĨNH VỰC

Đa lĩnh vực: Kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân hàng… Sản xuất: gỗ, giày da, may mặc,…


THÀNH VIÊN BCH

Là Doanh nhân, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp, cá nhân có uy tín.


Thường Trực:

1. Võ Sơn Điền (Chủ tịch hội)

2. Nguyễn Tấn Đạt

3. Nguyễn Ngọc Đức

4. Nguyễn Thới Hòa Bình

5. Đoàn Quang Tú

6. Huỳnh Trần Phi Long

7. Phạm Việt Hà

8. Dương Công Đức

9. Đoàn Quang Nam

10. Huỳnh Thanh Vạn


Thường Vụ:

1. Lý Châu Lâm (Ủy viên)

2. Hồ Minh Diễm Kiều

3. Lê Văn Thệ

4. Trần Ngọc Hiền

5. Lê Quang Trưởng

6. Nguyễn Đình Hưng

7. Lưu Trí

8. Đinh Văn Hiểu

9. Lê Văn Liêm

10. Nguyễn Hữu Nghĩa


Ban Chấp Hành:

1. Nguyễn Thái Minh Quang

2. Nguyễn Đức Toàn

3. Trần Ngọc Linh

4. Nguyễn Thị Ngọc Nhung

5. Nguyễn Văn Phát

6. Dương Tuấn Vũ

7. Trần Nguyên Vũ

8. Nguyễn Thị Lê An

9. Nguyễn Viết Trọng Nhân

10. Phan Ngọc Vinh

11. Lê Tấn Khang

12. Nguyễn Thanh Hân

13. Nguyễn Xuân Đạt

14. Phan Thanh Sang

15. Lê Văn Hoàng

16. Nguyễn Chí Toàn

17. Nguyễn Tấn Duy

18. Hồ Hoàn Thành

19. Nguyễn Diên Hồng Hạnh

20. Nguyễn Minh Vũ


Ban Kiểm Soát:

1. Vũ Thị Vân Hương (Trưởng ban)

2. Nguyễn Thị Hồng Vân

3. Nguyễn Ngọc Minh


Ban Pháp chế chính sách:

1. Nguyễn Thị Lê An (Trưởng ban)

2. Lê Văn Thệ

3. Nguyễn Thị Nhung

4. Nguyễn Đình Hưng

5. Nguyễn Văn Phát

6. Nguyễn Hồng Anh


Ban Xúc tiến thương mại - Đầu tư:

1. Nguyễn Thới Hòa Bình (Trưởng ban)

2. Nguyễn Võ Duy Khương

3. Nguyễn Chí Toàn

4. Lý Châu Lâm

5. Nguyễn Thị Ngọc Nhung

6. Bùi Việt Thi

7. Phan Tấn Đạt


Ban Đổi Mới Sáng Tạo Hướng Nghiệp:

1. Huỳnh Thanh Vạn (Trưởng ban)

2. Lê Tấn Khang

3. Phan Thanh Sang

4. Nguyễn Diên Hồng Hạnh

5. Lưu Trí


Ban Văn hóa thể thao và Quan hệ cộng đồng:

1. Nguyễn Ngọc Đức (Trưởng ban)

2. Lê Ngọc Lâm

3. Hồ Hoàn Thành

4. Hồ Minh Diễm Kiều

5. Huỳnh Trần Phi Long

6. Đỗ Huy Lê

7. Vương Siêu Tín


Ban Văn Phòng - Truyền Thông:

1. Phạm Việt Hà (Trưởng ban)

2. Nguyễn Xuân Đạt

3. Nguyễn Đức Toàn

4. Lê Văn Hoàng

5. Nguyễn Viết Trọng Nhân


Ban Hội Viên:

1. Đoàn Quang Tú (Trưởng ban)

2. Đinh Văn Hiểu

3. Lê Văn Liêm

4. Lê Quang Trưởng

5. Phan Ngọc Vinh

6. Nguyễn Minh Vũ


Ban Đào Tạo:

1. Dương Công Đức (Trưởng ban)

2. Nguyễn Tấn Duy

3. Nguyễn Thanh Hân

4. Đoàn Quang Nam

5. Trần Ngọc Hiền

6. Nguyễn Hữu Nghĩa

7. Trần Ngọc Linh

Theo: Mai Quốc Vĩnh (ST)

Nguồn: Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương