Các bài khấn lễ đúng và đầy đủ nhất

Lễ được tổ chức với mong muốn cầu tài lộc, công danh và các vấn đề trong cuộc sống. Dưới đây là bài khấn lễ tối giản nhưng đúng và đủ nhất được đăng tin tại Website của Mai Quốc Vĩnh. Quý vị tham khạo các bài khấn lễ tại đây.

Phúc Đức Chính Thần

Thổ Địa là vị thần thủ hộ về đất đai nhà ở. Danh xưng chính thức của Ngài là: Phúc Đức Chính Thần. Trong dân gian còn xưng là Hậu Thổ, Xã Thần, Xã Công, Bá Công, Thổ Địa, Phúc Thần. Ở các nơi thờ phụng ngoài trời hay Miếu Vũ thì tôn xưng là Phúc Đức Chính Thần.