BNI Dream Chapter

Lễ Ra Mắt BNI Dream Chapter tại tỉnh Bình Dương
Thời gian: 6 giờ 45 phát ngày 24 tháng 12 năm 2020


Lễ Ra Mắt BNI Dream Chapter tại tỉnh Bình Dương

Các anh chị em doanh nhân là thành viên BNI Dream Chapter xin gửi lời cảm ơn đến
- Chủ tịch BNI Việt Nam - Ông Hồ Quang Minh
- Giám đốc điều hành BNI Việt Nam, kiêm Giám đốc vùng BTN - Ông Lê Trường Sơn
- Giám đốc phát triển cấp cao BNI vùng BTN - Ông Vũ Văn Toàn
- Đại sứ phát triển BNI Dream Chapter - Ông Lương Văn Phương
- Cùng các giám đốc hỗ trợ, đại sứ phát triển, chủ tịch, phó chủ tịch các chapter, cùng toàn bộ thành viên BNI và các doanh nhân đã đến tham dự lễ ra mắt BNI Dream Chapter

Danh sách thành viên của BNI Dream Chapter

Theo: Mai Quốc Vĩnh